3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   roz.1 #5r religia IP 25 roz.2 #6r j.angielski-1/2 MG 31
j.angielski-2/2 MR 48
2 8:55- 9:40 fizyka ES 41 roz.1 #5r matematyka KK 40 roz.1 #5r j.angielski-1/2 MG 31
j.angielski-2/2 MR 48
3 9:50-10:35 godz.wych PR 47 roz.2 #6r historia KZ 42 historia KZ 42 religia IP 29
4 10:45-11:30 chemia PR 46 roz.2 #6r fizyka ES 45 j.angielski-1/2 MG 31
j.angielski-2/2 MR 9
j.polski AI 25
5 11:45-12:30 matematyka KK 28 wf-1/2 MA 21
wf-2/2 MM 22
wf-1/2 MA 21
wf-2/2 MM 22
biologia JB 51 j.polski AI 25
6 12:40-13:25 j.polski AI 39 wf-1/2 MA 21
wf-2/2 MM 22
j.angielski-1/2 MG 31
informatyka-2/2 AG 49
matematyka KK 29 geografia MS 52
7 13:35-14:20 j.francuski-1/2 KG 39
j.francuski-2/2 MZ 25
przedsięb. PG 39 informatyka-1/2 AG 49
j.angielski-2/2 MR 29
j.francuski-1/2 KG 29
j.francuski-2/2 MZ 39
 
8 14:25-15:10 j.francuski-1/2 KG 39
j.francuski-2/2 MZ 25
j.polski AI 25      
Drukuj plan
wygenerowano 16.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum