1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 etyka-1/2 #E1 119 j.francuski-2/2 DB 114 matematyka-2/2 #MP 213 j.angielski-1/2 Po 116
biologia-2/2 JB 203
matematyka-1/2 #1ma 214
2 8:55- 9:40 j.polski-1/2 #1jp 202
j.polski-2/2 IK 120
wos PJ 120 j.angielski-1/2 Po 114
j.angielski-2/2 OP 206
j.angielski-1/2 Po 116
j.angielski-2/2 OP 206
matematyka-1/2 #1ma 214
3 9:50-10:35 e_dla_bezp GK 214 plastyka MA 205 j.angielski-1/2 Po 114
j.angielski-2/2 OP 206
matematyka-1/2 #1ma 215
matematyka-2/2 #MP 202
j.francuski-1/2 AJ 108
4 10:45-11:30 matematyka-1/2 #1ma 215
matematyka-2/2 #MP 213
geografia MS 109 j.francuski-1/2 AJ 116
j.francuski-2/2 DB 114
j.polski-1/2 #1jp 202
j.polski-2/2 IK 118
religia-2/2 Bu 116
5 11:45-12:30 wf-1/2 MM 2
wf-2/2 MJ 1
biologia-1/2 JB 210
chemia-2/2 PR 209
chemia-1/2 PR 209
informatyka-2/2 SK 208
j.polski-1/2 #1jp 202
j.polski-2/2 IK 118
fizyka Wi 119
6 12:40-13:25 historia PJ 120 informatyka-1/2 SK 208
j.angielski-2/2 OP 118
historia PJ 120 j.francuski-1/2 AJ 116
j.francuski-2/2 DB 114
wf-1/2 MM 1
wf-2/2 MJ 2
7 13:35-14:20 religia-2/2 Bu 118 j.polski-1/2 #1jp 47
j.polski-2/2 IK 109
godz.wych PJ 120 j.francuski-1/2 AJ 116
j.francuski-2/2 DB 114
wf-1/2 MM 2
wf-2/2 MJ 1
8 14:25-15:10   j.polski-1/2 #1jp 47      
Drukuj plan
wygenerowano 16.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum